En

agency@invest-khv.ru

+7 (909) 850-80-60

agency@invest-khv.ru    +7 (909) 850-80-60

Contacts

Investment and Development Agency of Khabarovsky Krai

52, Dzerzhinsky street

tel.: 8 (4212) 47-31-15

agency@invest-khv.ru

Useful resources


Useful resources

©2020 Investment portal of Khabarovsk Kray